Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Marcin Kaliciński 2018-10-01 10:50:04
Mariola Cichoń 2018-10-01 10:48:17
Tauron Dystrybucja S.A. 2018-09-28 08:12:28
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 listopada 2017 r. znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz.5 w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”. 2017-12-05 15:39:54
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 listopada 2017 r. znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz.5 w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”. 2017-12-05 14:07:34
Marcin Siwek 2017-07-21 09:07:11
Gmina Chełmek 2017-04-19 14:46:41
Rejestr zbiorów danych osobowych. 2017-02-16 11:33:08
Gmina Zator 2016-11-18 08:28:42
Gmina Zator 2016-11-02 08:35:42
Dorota i Sławomir Michałek 2016-09-02 10:08:51
Sprawozdania kwartalne i roczne. 2016-04-29 09:50:18
Obwieszczenia dotyczące projektowanych robót geologicznych - KWK Przeciszów 2015-04-23 11:16:38
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - ROZSTRZYGNIĘTE 2014-06-02 14:47:13
SZP.272.58.2013 - "Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Olszyny w Jawiszowicach”" (z dnia 19.11.2013 r.) 2013-12-13 07:55:35
SZP.272.57.2013 - "Zakup i dostawa obrabiarek CNC (symulatorów)" - (z dnia 28.11.2013 r.) 2013-12-11 13:15:13
SZP.272.56.2013 - "Wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych w roku 2014" (z dnia 19.11.2013 r.) 2013-12-11 11:46:06
SZP.272.55.2013 - Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 13.11.2013 r.) 2013-12-03 10:32:36
SZP.272.52.2013 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Internatu w Kętach" 2013-11-28 11:12:02
SZP.272.53.2013 - "Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja budynku Internatu w Kętach” oraz „Modernizacja PŚDS w Kętach” (z dnia 04.11.2013 r.) 2013-11-27 08:35:58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12