Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w części warzywa i owoce 2011-04-12 10:35:08
DPS - Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w części warzywa i owoce 2011-04-26 11:33:52
ZDP - zamiar wybudowania kanału technologicznego w DP 1853K, ul. Kęckie Góry Południowe w Kętach 2011-04-28 08:41:58
DPS - Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2011-06-06 14:37:32
4/2011/CKP - ZAKUP WÓZKA WIDŁOWEGO 2011-07-19 10:57:07
6/2011/CKP ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO 2011-07-19 10:58:27
5/2011/CKP ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 2011-07-19 10:56:06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2011-07-27 16:14:07
6'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO 2011-07-28 20:32:08
7/2011/CKP UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA -PRZETARG NIEOGRANICZONY -DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI BUDOWLANEJ. 2011-08-01 22:01:31
5/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM - "DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TRENINGOWEGO DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH, TESTÓW, BADAŃ I POMIARÓW" 2011-08-01 22:20:24
4/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT- "ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO" 2011-08-01 22:39:39
8/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH URZADZEŃ (POMOCY DYDAKTYCZNYCH) DO UTRZYMANIA ESTETYCZNYCH WARUNKÓW PRACY I NAUKI ZAWODU. 2011-08-03 16:53:52
7'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA PRACOWNI BUDOWLANEJ 2011-08-08 13:14:48
4'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO 2011-08-10 21:41:05
4/2011/CKP UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO . 2011-08-11 09:57:13
8/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT. 2011-08-11 11:47:23
4'/2011/CKP UWAGA ZMIANA w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 6 dot. "Dostawy fabrycznie nowego wózka widłowego" 2011-08-11 12:27:15
6'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO 2011-08-16 21:20:06
4'/2011/CKP Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego. 2011-08-19 22:08:51

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe